Workshop 
Yinyoga, qigong och meridianer

med Kerstin Severin och Pia Lindberg.

Mindfulness och yinyoga, ett sätt att förädla vårt sinne och vår kropp. Genom att sitta eller ligga längre i positionen uppstår en effekt kallad "krypning" i vår bindväv (fascia). Här sträcker vi inte bara ut utan också renar kroppen, öppnar upp för bättre energiflöde. 
Slaggprodukter rensas ut och det har visat sig minska inflammationer i kroppen.  Att vara närvarande till här och nu, medveten närvaro kan ses ha liknande effekt på hjärnan. Liksom Ayurvedan har TKM ett system, istället för tre dosas finns här De Fem Elementen: eld, metall, trä, jord och vatten. Dessa är kopplade till våra inre organ men även till våra tankar, känslor och vårt beteende. Qigång, metoden består av mental koncentration, enkla rörelser och andning för att förbättra cirkulationen av energi i kroppen. Qigong utvecklades i Kina som en av fem huvudmetoder inom (TKM) med syfte att förebygga samt behandla sjukdomar. 
Under dagen praktiserar vi yoga och qigong, får en inblick i  hur rörelse och position kan påverka hela din kropp. 
Anmälan är bindande.
Varmt välkommen!