ASHTANGA YOGA


Ashtanga vinyasa yoga grundades av Sri K. Patthabi Jois och Krischnamacharya i Mysore i Indien. Ashtanga yoga är en dynamisk yogaform där man följer en bestämd serie yogaställningar som binds ihop av ujjayi(andningen), bandhas(kroppslås) och dhristi(ögonfokus.) Målet är att kroppen efter ett tag kommer i håg ställningarna och att hjärnan får en paus, yogan blir som en fysisk meditation. Ashtanga yoga bygger upp en inre värme for att förebygga skador, öppnar upp blockeringar i kroppen och hjälper kroppen att kvitta sig med toxiner genom att svättas.

I Ashtanga yoga ger läraren individuell vägledning och justeringar under passet

Yogapasset avslutas alltid med 10-15 minuters avslappning.

Serien kan modifieras och utövas av alla, men man måste vara beredd på att svettas.

Lärare Ashtanga Yoga: Zamo Odin


Yogan är en av Indiens stora livsfilosofier och har som mål att varje människa ska hitta balans och fokus i sitt liv och känna större samhörighet i den värld vi lever i. Det är en mångtusenårig tradition i Indien. Ordet Ashtanga Yoga betyder åtta delar till förening. (Ashtau - åtta, anga- limbs/grenar, Yoga - förening - förening mellan kropp & själ - förening mellan individen och världsaltet).
Yogan är inte bunden till någon religion (även om den innehåller en tro på en livsuppehållande energi som flödar i oss alla), politik eller förening, men dess läror hyser en djup vördnad för gurun, för dem som förmedlar kunskapen, för naturen och människans fysiska, psykiska och andliga välstånd och utveckling.För ca. 2000 år sedan tecknades Yogafilosofin ner av Patanjali i 195 aforismer, korta verser, som kallas Yoga Sutras. Definitionen av Yoga enligt Patanjali är "Yoga är när ditt sinne inte längre är stört av tankens villfarelse". Yoga är alltså ett sinnestillsånd. Vägen till detta lugn är enligt Patanjali åttafaldig - Ashtanga Yoga.


Yogafilosofins åtta delar
Yama - Relationen mellan individen och den yttre världen - vår attityd mot omvärlden. Självbehärskning.Niyama - Vår attityd mot oss själva. Disciplin.Asana - Kroppställningar.Pranayama - Andningsövningar.

Pratyahara - Tillbakadragande av sinnena, kontroll av sinnena.Dharana - Koncentration.Dhyana - Meditation.Samadhi - Djupgående meditation.

De olika delarna är lika viktiga och bär upp varandra.
För att läsa mer om Sri K. Pattabhi Jois metod se http://www.ayri.org/method.html